Атина – морската империя на Древна Гърция

Търсейки дестинации в Гърция и най-вече опознавайки нейните природни дадености няма как да пропуснем двигателя на нейното културно и икономическо развитие, а именно столицата с името на гръцката богиня Атина – пазителка на града.В днешно време Атина се е превърнала в туристически център, предлагащ различни дестинации. С наемането на яхта от AA Charter вие ще си подарите незабравима почивка сред гръцките острови.

yacht-sailing-charters-from-athens-l

Атина продължава да бъде сред най-важните градове в продължение на няколко века. Тя е обитавана без прекъсване поне от 7 хиляди години. Най-старите известни следи от хора датират от XI хилядолетие пр.н.е. През Античността селището става един от центровете на Микенската цивилизация, като на Акропола е издигната крепост, от която са запазени участъци с циклопска зидария, които могат да се видят и днес. Въпреки че през следващото столетие градът запада, атиняните винаги са се смятали за чисти йонийци без примеси от нашественици.

След 900г. пр.н.е. Атина става водещ център на търговия и претърпява стопански възход. Погребенията от Желязната епоха са били особено богати. Разцвета на града може да се дължи и на неговото централно разположение в страната, на неговата сигурна крепост на Акропола и лесният достъп до морето – преимущество пред съперници като Тива и Спарта. През VI век пр.н.е. Атина става вече значителна морска сила с голям флот и подпомага въстанието на гръцките градове в Мала Азия срещу Персийската империя. В последствие Атина заедно със Спарта успява да удържи победа и оглавява коалицията на гръцките градове. Но десетилетия след това столицата и голяма част от Гърция са превзети и разграбени от персите.

crewed-yachting-vacation-from-athens-greece-l

 

След този период обаче най-главният град отново си възвръща силите и настъпва Атинския златен век, който поставя основите на Западната цивилизация. През този цветущ период творят най-великите драматурзи – Есхил, Софокъл и Еврипид, философът Сократ, лекарят Хипократ и историците Херодот и Тукидид. Градът започва и реализацията по реконструкция на Акропола, включваща новия храм Партенон, ръководена от Перикъл. Атина изгражда и нова собствена морска империя – т.н. Делоски морски съюз. В края на V век Атина е победена от своя съперник Спарта и нанася тежък политически удар.

Огромен интерес към големите градове в Гърция проявява и Македонското царство. През 338г. пр.н.е. войските на цар Филип II Македонски слагат край на независимостта на градовете Атина и Тива. Мощен удар нанася и Римската република през 146г. пр.н.е. В продължение на години са разрушени и укрепленията на града. Въпреки че е под римска власт Атина продължава да бъде важен културен център, известен със своите училища. През II век император Адриан започва строежи на обществени сгради и акведукт, който се използва в наши дни.